GÖLYAKA MERKEZ CAMİİ İMAM-HATİBİ SUPER ADMİN VELİ ERDOĞAN
  GÖLYAKA(İlçe haritası,tarihi,coğrafyası,eğitim durumu,depremler vs.)
 

GÖLYAKA'NIN TARİHÇESİ

İlçenin, tarih öncesi insan yaşantısına dair kesin delil ve kalıntılar bulunmamasına rağmen, sahip olduğu coğrafi konumu ve tabiatı itibariyle ilkçağlardan itibaren insan yaşamına ve yerleşmesine uygun bir yöre olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gölyaka ve çevresinin geçirmiş olduğu tarihi evreler olarak;

Gölyaka’yı içine alan toprakların ilk sahipleri Proto Hititleri’dir. M.Ö. 5000 yıllarında Anadolu Trakyası olarak bahsedilen bu topraklarda bir çok yerleşim merkezi oluşturmuşlardır. Bitinya olarak adlandırılan Bursa, İzmit ve Bolu toprakları arasında kalan Bölgenin Hititlerce M.Ö. 1800-2000 tarihleri arasında iskan edildiği, Hititlerin zayıflamasıyla birlikte M.Ö. l200’lerde Firiklerin, M.Ö. 7 nci yüzyıldan itibaren Lidyalıların egemenliğine girdiği ve bundan sonra sırasıyla Romalılar ve Bizans İmparatorluklarının topraklarına katıldığı sanılmaktadır.

Büyük Selçuklular tarafından batıya doğru sevk dilen göçebe Türk Boyları ll. yy.da Marmara ve Ege kıyılarına yayılmasıyla l078’li yıllarda da Bolu ve civarına ilk Türkmen yerleşimleri olmuş ve buralara yerleşerek hayata geçmişlerse de Haçlı Seferleri sırasında bölge tekrar Bizans egemenliğine girmiş ancak l320 ‘li yıllara kadar süren Türkleşme hareketleri sonunda l337’de Orhan Bey’in İzmit’i almasıyla Bölgede güçlü bir Osmanlı hakimiyeti ile karşılaşılmış ve l5 nci yüzyılda Yıldırım Beyazıt zamanında tüm kuzeybatı Anadolu Osmanlı egemenliğine girmiştir.

Birinci Dünya savaşı öncesi ve sonrasında Osmanlı İmparatorluğunca kaybedilen Osmanlı otoritesinin sarsıldığı bölgelerden ve l877 – l878 Türk-Rus Savaşının ardından Bolu ve civarına özellikle Bölgeye Kafkasya’dan, Doğu Karadeniz Bölgesinden, Balkanlardan, Akdeniz Bölgesinden, Kuzey Irak’tan 5 ana grupta büyük göçler olmuştur.

İlçe İmamlar Köyü iken l955 yılında Düzce’ye bağlı nahiye olmuş ve l962 yılında, yakınında bulunan gölden dolayı adı Gölyaka olarak değiştirilmiştir. Gölyaka Düzce İlçesine bağlı bucak merkezi iken l987 yılında çıkarılan 3392 sayılı Yasa ile o tarihte bulunan l9 köyü ile birlikte Bolu İline bağlı Gölyaka İlçesi olmuş ve l988 yılının Temmuz ayından itibaren resmen faaliyete geçmiştir. Ancak Düzce’nin l999 yılı içinde Bolu İlinden ayrılarak l90 Sayılı Kanunda yapılan değişik ile Bakanlar Kurulunun Kararı ile 03 Aralık l999 müstakil İl olmasıyla Gölyaka İlçesi de Bolu İlinden ayrılarak Düzce İline bağlanmıştır.

 

Gölyaka İlçesi yurdumuzun Batı Karadeniz Bölgesi, batı bölümü sınırları içerisinde Düzce İli’nin en batı ucunda 219.983 Km’lik bir alan üzerinde yer almaktadır. Doğuda Düzce, batıda Hendek, Kuzeyde Gümüşova ve Güneyde Mudurnu İlçeleriyle çevrilidir. İlçe kuzeyde ve güneyde bulunan Bolu Dağlarının uzantısı olan sıra dağlar arasında yer almaktadır. Güneydeki dağlar daha yüksek olduğundan İlçenin güney kesimi yüksek dağ kitlesi ve ormanlık alanlar ile kaplıdır. İlçenin kuzey bölümü tamamen dağlarla kaplı olmadığı için ova kuzeye doğru genişleyen bir görünüm arz etmekte ve Düzce ovası ile bitişik vaziyettedir. İlçe’yi Düzce ovasından ayıran Büyük Melen ırmağı ve Efteni Gölü’dür. İlçe merkezi Efteni Gölü’nün batısında ve düz ovada kurulmuş olup, rakımı 100 metre civarındadır.

Yerleşim durumu olarak ova kısımları düz, dağlık ve yüksek kısımları topoğrafik yapı olarak dik bir eğime sahiptir. Arazi yapısı olarak genellikle kumlu-killi ve yer yer mil karışımı alüvyonlu topraklardan oluşmaktadır.Ova kısımlarda taban arazisi henüz tam olarak oturmamış olduğundan, çok sulak ve gevşek bir yapıya sahiptir.

Bitki örtüsü olarak, oldukça zengin ve yeşilliğin her görüntüsü vardır. Ovada kavak, fındık ve çeşitli meyve ağaçlarına, yüksek kesimlerde kayın, meşe, köknar, çam gibi ağaçların bulunduğu zengin ormanlık alanlara rastlanmaktadır. Ayrıca dik ve meyilli yüksek olan yerlerde zamanla açılmış fındıklık alanlar oldukça geniş yer teşkil etmektedir.

Akyazı İlçesi sınırlarından doğup, İlçeyi baştan başa kat edip Efteni Gölü’nün akıntı yerinde Küçük Melen Çayı ile birleşerek Büyük Melen Irmağını oluşturan Aksu Çayı, Küçük Melen Çayı, Derdin Deresinin birleşmesiyle meydana gelen Büyük Melen Irmağı İlçenin belli başlı akarsularıdır.

İklim olarak, İlçenin kuzeyinde bulunan dağların fazla yüksek olmayışı nedeniyle Karadeniz ve Balkanlardan gelen hava akımlarının etkisi altında kalmasından dolayı tam bir Karadeniz iklimi hüküm sürmektedir. Bol yağışlı ve rutubetli bir iklime sahiptir. Yıllık yağış ortalaması 850 Kg. ve ortalama sıcaklık l4 derece civarındadır.


EĞİTİM DURUMU:

 

 

İlçemizdeki eğitim kurumlarının web adresleri

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü :

Çok Programlı Lise Müdürlüğü:

 

-Öğrenci Sayıları;

Okul öncesi eğitimde 203, İlköğretimde 2.727, Orta öğretimde 659 dur. Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı % 60, Türkiye genelinde % 38 dir. İlköğretim okullarımızda okullaşma oranı % 94, Türkiye genelinde % 96,3’tür. Orta öğretim kurumlarında okullaşma oranı % 39, Türkiye genelinde % 66’ dır. Sınıf öğretmeni sayısı : 64 Branş öğretmeni sayısı : 81 İdareci sayısı : 27 GİH sayısı : 7 YH sayısı : 6 Ücretli Öğretmen sayısı : 35 Ücretli YH sayısı : 5 10 ana sınıfı, 12 ilköğretim okulu, 1 çok proğramlı lise, 1 anadolu lisesi, İlçemizde okur-yazar oranı % 94’tür, Türkiye ortalaması ise % 87’dir. Bu oran erkeklerde % 97’dir, Türkiye ortalaması ise % 94’tür. Kadınlarda ise % 90’dır, Türkiye ortalaması ise % 81’dir. 2006 yılı içersinde İlçe genelinde 14 okul ve 163 derslik hizmete sunulmuştur. (EK-8) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İlçemize 2006 yılı içersinde 22, 2007 yılında 10 öğretmen ataması yapılmıştır. 2006 yılında İlçemizden ataması dışarıya yapılan öğretmen sayısı 30, 2007 yılında ise 6’dır. Derslik başına ortalama 21 öğrenci düşmektedir. 35 yerleşim biriminden 8 taşıma merkezine 57 araç ile 1.057 öğrencimiz taşımalı ilköğretim kapsamına alınmıştır. Taşımalı eğitim kapsamına alınan bütün öğrencilere Bakanlığımız tarafından öğle yemeği verilmektedir. 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında başta okuma yazma kursu olmak üzere çeşitli kurslara 450 kursiyer katılmıştır. İlçemizde orta öğretim öğrencilerine hitap eden 160 kapasiteli 2 adet öğrenci yurdu bulunmaktadır.
 


17 AĞUSTOS ve 12 KASIM 1999 DÜZCE DEPREMLERİNDE GÖLYAKA

 

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara depreminde, bu bölgede en fazla

etkilenen ilçe Gölyaka olmuştur. Bu depremde:

105 vatandaş hayatını kaybetti.

400 vatandaş yaralandı.

İlçede binaların %70’i ya yıkıldı veya hasar gördü.

Köylerden en fazla zararı Değirmentepe ve H.Süleymanbey Köyü gördü.

 

12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen Düzce depreminde ise 1 vatandaş hayatını kaybetti. Bu depremde Gölyaka fazla zarar görmedi ancak, depremin başlangıç noktası olan Efteni kaplıcalarından sonra büyük hasarlar meydana geldi ve Düzce-Aydınpınar yolu üç gün kapalı kaldı.

1 Vatandaş hayatını kaybetti.

Bu depremde en fazla zararı, Hamamüstü köyü-Cevizlik mahallesi gördü

 

SON DEPREMLER

 

 

Tarih

17 Ağustos 1999

Saat

03:01:37

Moment Büyüklüğü

7.4 (Kandilli , USGS)

Yüzey Dalgası Büyüklüğü

7.8 (USGS)

Cisim Dalgası Büyüklüğü

6.3 (USGS)

Süre Büyüklüğü

6.7 (Kandilli)

Merkez Üssü

40,702K,29,987 B-Gölcük (USGS)

Derinlik

17 km

Kuzey Anadolu Fayının Uzunluğu

1000 km

Yüzey Kırılması

60 km

Kayma (Sağ Atılım)

2,7 m

Türü

Vurma-Kayma

Tarih

12 Kasım 1999

Saat

18:58

Moment Büyüklüğü

7.2(Kandilli)

Merkez Üssü

Düzce Yakınları

Kuzey Anadolu Fayının Uzunluğu

1000 km

Yüzey Kırılması

40 km

Kayma (Sağ Atımlı,Düşey-Yanal)

3.0 m düşey,4.5 m sağ yanal değiştirme

Türü

Vurma-Kayma

 

 
  Bugün 7 ziyaretçi (82 klik) kişi burdaydı!  
  Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol